Nuttige Links

Volgende zeer interessante websites werden door ons geselecteerd; zij kunnen u van nut zijn in uw bedrijfsvoering. (wij achten hun informatie betrouwbaar, echter zonder waarborg)

Instituut der Accountants; deze site bevat nuttige info inzake het beroep
https://www.itaa.be/nl/home/

Alles in verband met de notaris (adressen, nuttige info)
http://www.notaris.be

Financieel Economische Tijd (nieuws voor ondernemers, omrekening wisselkoersen,...)
http://www.tijd.be

Belgisch Staatsblad on line
http://www.just.fgov.be

Unizo; nuttige diverse info voor zelfstandigen en KMO
https://www.unizo.be/

Alle info Directe Belastingen; BTW
http://www.fisconet.be

Geldigheid BTW nummer opzoeken via de VIES website
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl

Inhoudingsplicht inzake betaling van facturen werken in onroerende staat tussen belastingplichtigen
https://www.checkinhoudingsplicht.be/


Zoek een advocaat en zijn specialisatie:
http://www.advocaat.be


Als u verder nog vragen mocht hebben contacteer ons gerust!


ACCOUNTANTSKANTOOR DE BUYSER J&G
UW PARTNER IN FISCAAL EN BOEKHOUDKUNDIG ADVIES